Politika privatnosti

Voditelj obrade

Internetski portal Oglasio je u vlasništvu društva Hedon 33 d.o.o., sa sjedištem u Povljani, Miroslava Krleže 61, OIB: 76664402916 (u daljnjem tekstu Oglasio).


Oglasio posvećuje veliku važnost zaštiti ličnih podataka i slijedi važeće propise I najbolju Europsku praksu , a Politika Privatnosti (u daljnjem tekstu Politika) uređuje postupanje s Vašim podacima prilikom korišćenja naše usluge.


Sve što trebate znati:

 • koje podatke prikupljamo i kako
 • kako koristimo Vaše podatke
 • s kime dijelimo Vaše podatke
 • kako štitimo Vaše podatke
 • koje kolačiće i alate koristimo
 • Vaša prava
 • Veze s drugim stranicama

Koje podatke prikupljamo i kako?

Prikupljamo samo podatke potrebne za:

 • pružanje usluge i podrške
 • poboljšanje Vašeg korisničkog iskustva
 • unaprjeđenje usluge i informisanje o novim uslugama koje smo razvili za Vas
 • udovoljavanje zakonskih propisa

Dajete nam podatke upisivanjem u forme kod korišćenja usluga, automatski ih prikupljamo kad koristite Oglasio ili ih dobijemo iz vanjskih izvora kad koristite uslugu vanjskog partnera na Oglasiu (npr. potvrda o uplati i sl.).


Prikupljamo podatke koje upisujete prilikom:

 • registracije, ispunjavanja anketa, upitnika i ostalih online obrazaca
 • komunikacije s drugim korisnicima kroz Oglasio poruke
 • plaćanja usluga ili povratka uplaćenih sredstava
 • pružanja podrške, savjeta ili odgovora na prigovore
 • drugih aktivnosti na Oglasiu

Pri tome prikupljamo ime i prezime, adresu, kontakt podatke i ostale podatke koje upisujete.


Automatski možemo prikupiti i podatke koji su dostupni prilikom pristupa i korišenja Oglasia:

 • geolokaciju samo ako ste omogućili korišenje
 • informacije o uređaju koji koristite (model, identifikator uređaja, mobilna mreža i slično)
 • zapise o korišenju usluga koji mogu sadržati IP adrese, vrijeme i trajanje pristupa, vrstu pretraživača, način pristupa Oglasio stranicama, pregledane stranice ili korištene funkcije u mobilnoj aplikaciji, greške tijekom korištenja i slično
 • sadržaj, vrijeme i trajanje telefonskog razgovora s Oglasiom i telefonski broj s kojeg zovete
 • koje usluge koristite, kada i na koji način

Iz ostalih izvora:

 • od drugih korisnika (npr. komentari, ocjene, prijave zloupotreba, adresa kupca za dostavu i slično)
 • vanjskih partnera u krugu pružene usluge

Zatražićemo od Vas posebno dopuštenje:

 • za prikupljanje i obradu posebnih kategorija ličnih podataka, poput spolne orijentacije, zdravstvenog stanja, vjerskih opredjeljenja i slično
 • Oglasio usluge nisu namijenjene osobama mlađim od 16 godina, ali za podatke koje prikupljamo ili obrađujemo ne možemo znati odnose li se na djecu. Savjetujemo svim roditeljima i starateljima da djecu poduće o tome kako sigurno i odgovorno postupati s ličnim podacima na internetu

Kako koristimo Vaše podatke?

Prikupljene podatke, kao i podatke koje saznamo kroz pružanje usluge, obrađujemo samo u svrhu:

 • za koju su isti dani
 • za koju ste dali dozvolu
 • utemeljenu na pravnoj osnovi: mjerodavnim zakonskim propisom, legitimnim interesom ili Uslovima korišenja

Možemo koristiti Vaše lične podatke kako bih:

 • Vam omogućili i olakšali korišenje Oglasio usluga i internet portala Oglasio
 • Vam pružili informacije i pomoć
 • prilagodili sadržaj Vašim interesima
 • proveli ankete i prilagodili Vašim potrebama
 • obavijestili Vas o novim uslugama i ažuriranjima usluga
 • pružili informacije o događajima i posebnim ponudama Oglasia
 • pružili informacije naših partnera koje Vas možda zanimaju
 • spriječili prijevare ili druge zabranjene ili nezakonite aktivnosti
 • zaštitili sigurnost i integritet Oglasia i tvojih podataka
 • napravili poslovne i statističke analize
 • prema njima razvijali nove usluge i proizvode
 • ispunili zakonske obaveze

Ne prodajemo, ne iznajmljujemo niti posuđujemo popis korisnika ili lične podatke korisnika trećim stranama.


S kime dijelimo Vaše podatke?

Samo s partnerima koji su u ugovornom odnosu i samo podatke neophodne za pružanje određenih usluga. Sve osobe koje imaju pristup Vašim podacima i naši partneri imaju obavezu čuvanja povjerljivosti u okviru ugovorenog odnosa, kao i provođenje organizacijskih i tehničkih mjera zaštite.


S korisnicima interneta i Oglasia, a možete sami odabrati koje lične podatke želite javno objaviti na Oglasiu ili razmijeniti s drugim korisnicima prilikom korišenja Oglasio usluga.


Treće strane obrađivaće Vaše podatke samo:

 • u svrhu pružanja Oglasiovih usluga kao što su: usluge plaćanja, analize podataka, isporuke elektronske ili zemaljske pošte, usluga korisničke podrške, provjere ispravnosti podataka i slično
 • u svrhu pružanja usluga Oglasiu kao što su: hosting, IT usluge , računovodstvene usluge i usluge advokata, revizora i drugih savjetnika.

Ako su propisani zakonom u svrhu:

 • ispunjenja mjerodavnog zakona, podzakonskog akta ili drugog propisa
 • otkrivanja, sprečavanja ili rješavanja prijevara i sigurnosnih ili tehničkih poteškoća koje se odnose na Oglasio ili lične podatke korisnika

Podatke koje ste nam dali: ime i prezime i e-mail adresu prenosimo u treće zemlje kad koristite Oglasio poruke (Mailgun) te kada Vam šaljemo promotivne poruke (Mailchimp).

Pružaoci usluga i treće osobe obrađivaće lične podatke temeljem uputa Oglasia i u skladu s ovom Politikom i drugim mjerodavnim propisima (Opšti propisi o zaštiti podataka (EU) 2016/679, Zakonu o izvršenju opštih propisa o zaštiti podataka i drugim primjenjivim zakonima zavisno od obrade).

Za više informacija o prijenosu podataka trećim stranama pošalji upit elektronskom poštom na [email protected]


Kako štitimo Vaše podatke?

U potpunosti smo posvećeni zaštiti podataka od neovlaštenog pristupa, odavanja ili brisanja, nezavisno od mjesta skladištenja ili obrade, ili formatu u kojem se nalaze , kao I što surađujemo s pouzdanim i stručnim partnerima koji su obavezni koristiti visoke standarde zaštite.

Svim korisnicima Oglasia savjetujemo da redovno ažurirate svoje podatke i time nam omogućite da Vam šaljemo preporuke kako da zaštitite Vaše podatke od zloupotrebe.


Primjenjujemo prepoznate standarde informacijske sigurnosti:

 • provodimo tehničke i organizacijske mjere zaštite temeljene na procjeni rizika
 • provjeravamo prikupljanje informacija, skladištenje i načine obrade
 • gdje je to moguće, podatke pseudonimiziramo i anonimiziramo
 • testiramo organizacijske i tehničke mjere zaštite
 • preduzimamo mjere koje mogu identifikovati /ili spriječiti neovlašteno prikupljanje i zloupotrebu ličnih podataka te umanjiti potencijalnu štetu

Preduzimamo mjere kojima Vam želimo osigurati cjelovitost podataka i dostupnost sistema za obradu pri čemu u obzir uzimamo najnovija tehnološka dostignuća, a podatke skladištimo u visoko raspoloživim podatkovnim centrima.


Koje kolačiće i alate koristimo?

Koristimo alate pomoću kojih analiziramo korišenje Oglasia i prikupljamo informacije o Vašim navikama i aktivnostima čime bolje prepoznajemo Vaše potrebe u svrhu poboljšanja kvaliteta naše ponude.

Koristimo svoje kolačiće kao i kolačiće svojih partnera kako bi prepoznali Vaš računar te Vam pružili bolju uslugu.

Prikupljeni podaci ne povezuju se s Vašim ličnim podacima na Oglasiu.

Navedeni alati mogu prikupljati i skladištiti tehničke podatke kao što su kolačići, IP adresa korisnika i/ili posjetioca, identifikator mobilnog uređaja, podatke o pretraživaču i slično, ali pritom ne identifikuju osobu.

Putem odgovarajućih postavki na Vašem računaru, pretraživaču ili mobilnom uređaju možete odbiti ili izbrisati kolačiće te nastaviti koristiti Oglasio, u tom slučaju neke funkcije Oglasia neće Vam biti u potpunosti dostupne.

Pročitajte više o kolačićima i drugim alatima koje koristimo ovdje.


Vaša prava

Imate pravo:

 • dobiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci, te ako se takvi lični podaci obrađuju, pristup tim podacima I informacije o svrsi obrade, kategorijama ličnih podataka , primaocima ili kategorijama primaoca, o predviđenom razdoblju u kojem će podaci biti skladišteni ili o kriterijima upotrijebljenim za utvrđivanje tog razdoblja, Vašim pravima u pogledu obrade ličnih podataka, kao i o postojanju automatizovanog donošenja odluka
 • zatražiti ispravak netačnih podataka ili njihovu dopunu
 • zahtjevati brisanje ličnih podataka koji se odnose na Vas u kojem slučaju Oglasio možda neće biti u mogućnosti nastaviti izvršavati ugovor odnosno pružati uslugu
 • zatražiti ograničenje obrade Vaših ličnih podataka, posebno ukoliko osporavate njihovu tačnost i u drugim slučajevima određenim primjenjivim propisima
 • prenijeti Vaše podatke i sadržaje drugom voditelju obrade ako se obrada Vaših ličnih podataka temelji na Vašoj dozvoli ili na ugovoru i provodi se automatizovanim putem
 • odustati u bilo kojem trenutku od danih suglasnosti, djelomično ili u cijelosti
 • podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu ličnih podataka

Veze s drugim stranicama

Na Oglasiu možete naći linkove koje će Vas odvesti na stranice drugih pružaoca usluga na koje se ne odnosi naša Politika privatnosti.

Ako ste napustili Oglasio stranice slijedeći link, molimo Vas da se upoznate s njihovim pravilima privatnosti i na koji način štite Vaše lične podatke.


Obavještenje o promjenama i kontakti

Povremeno možemo izmijeniti ova pravila, a promjene Politike objavićemo uz ovu Politiku privatnosti na Oglasio stranici.

Registracijom ili nastavkom korišenja Oglasia nakon promjene Politike potvrdili ste da ste upoznati s važećim pravilima i da pristajete na obradu podataka u navedene svrhe.

Objava politike primjenjuje se od 01. Maja 2019 godine.


Za ostvarivanje Vaših prava te sva pitanja vezana za ovu Politiku privatnosti, obratite se Oglasiovom službeniku za zaštitu ličnih podataka:

 • pisanim putem na adresu sjedišta Oglasia
 • putem elektronske pošte na adresu [email protected]

Koristeći Oglasio.eu, pristajete na korištenje kolačića. Više informacija

Razumijem